ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Alapfogalmak

  • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
  • Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett webes felületek (https://osztrakmelo.hu, https://webmail.osztrakmelo.hu).
  • Jelentkező: a Honlapon elérhető Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.
  • Látogató: a Honlapot regisztráció nélkül használó személy.
  • Szolgáltató: A Honlap üzemeltetője: Laposa Andrea Egyéni Vállalkozó.
  • Munkaadó: Ausztriában, Németországban és / vagy Svájcban megtalálható különböző cégek, vállalatok és munkaadók.
  • Szolgáltatás: A Jelentkezők pályázati anyagaival kapcsolatos tanácsadás, azok elkészítésében való segítség és azok megküldése a Munkaadók felé.
  • Adatvédelmi Szabályzat: A Szolgáltatónak a Jelentkező személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szabályzata: https://osztrakmelo.hu/adatvedelmi-szabalyzat/.
  • Szerződés: A Jelentkező és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás.

2. Általános információk

Laposa Andrea E. V.
Székhely: 9024 Győr, Déry Tibor utca 11. 5/15
Adószám: : 59774675-1-28
Nyilvántartási szám: 57817424
Statisztikai számjel: 59774675 6201 231 08
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +3650 132-0999
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, szerda, péntek: 10-16 óra között

Jelen dokumentum tartalmazza a Laposa Andrea Egyéni Vállalkozó (Székhely: 9024 Győr, Déry Tibor utca 11. 5/15, Adószám: : 59774675-1-28) által üzemeltetett www.osztrakmelo.hu internetes oldalon keresztül elérhető pályázati anyagküldés szolgáltatás Jelentkező általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Jelentkező általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Jelentkező által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlap látogatása és annak használata mindenki számára ingyenes.

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött. A Honlapon a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások a regisztrációs űrlap kitöltése nélkül is elérhetőek.

A Szolgáltató és a Jelentkező közti szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a magyar nyelv helytelen ismeretéből vagy téves értelmezéséből fakadó vélt vagy valós károkért.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató Honlapján és aldomainjein történő jogviszonyokra, a Jelentkező által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozik és terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő URL alatt: https://osztrakmelo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ letölthető az alábbi linkről: https://osztrakmelo.hu/aszf.pdf.

A Jelentkező a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

3. A honlap használatával elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

Szolgáltatások

A Szolgáltató a Jelentkezőtől kapott pályázati anyagokat kiküldi az osztrák vagy a Svájcban lévő Munkaadóknak.

A Szolgáltató segítséget nyújt a Jelentkezőnek a Jelentkező által megküldött adatok és információk alapján önéletrajzának, motivációs levelének elkészítése, annak megírásában.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

A Szolgáltató kizárólag álláspályázatokkal kapcsolatos önéletrajz anyag elkészítésben való tánácsadással és az önéletrajzi anyagok elküldésével foglalkozik. A Szolgáltató nem végez munkaközvetítést, munkaerő kölcsönzést és nem vesz részt a Munkaadó / Munkavállaló közötti megállapodás, szerződés ügyintézésében.

A Szolgáltató csak arra vállal felelőséget, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően pályázati anyagot juttasson el a Munkaadók számára.

A Szolgáltatás igénybevételének menete

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött.

Előzetes regisztráció

Az előzetes regisztráció a Honlapon található „Ingyenes előzetes regisztráció” nevű regisztrációs űrlap (https://osztrakmelo.hu/regisztracio/) segítségével lehetséges.

Az előzetes regisztráció nem minősül Szolgáltatás megrendelésnek.

Az emailben, telefonon és / vagy Facebook-on érkező jelentkezések esetében, a Szolgáltató minden esetben átirányítja a Jelentkezőt az ingyenes előzetes regisztráció felületére.

Az ingyenes előzetes regisztrációs űrlap felületen a következő adatok megadása szükséges:
Név
Email cím
Telefonszám
Német nyelv ismerete
Milyen munkakörben keresel állást?
Válaszd ki pályáztatásod helyszínét!
Pároddal szeretnél jelentkezni?
Mikor tudsz kezdeni?

Az ingyenes előzetes regisztrációs űrlap felületen az alábbi adatok megadása lehetséges:
Előre elkészített önéletrajz dokumentum feltöltése.
Előre elkészített írásos bemutatkozás, motivációs levél, referencia vagy egyéb dokumentum feltöltése.
Egyéb megjegyzések megadása.
Hírlevélre való feliratkozás.

Az ingyenes előzetes regisztrációs űrlap elküldése és visszaigazolása:
A jelentkezés az „Előzetes regisztráció elküldése” gomb megnyomásával küldhető el a Szolgáltató felé.
Az elküldés feltétele az űrlap kötelező mezőinek hiánytalan kitöltése, valamint az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálása.
A sikeres előzetes regisztrációról a Jelentkező emailben megerősítést kap a jelentkezést követően.

Az ingyenes előzetes regisztrációval kapcsolatos feltételek és információk:
Az előzetes regisztráció nem minősül Szolgáltatás megrendelésnek.
A Jelentkező jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] email címre küldött törlésre vonatkozó egyértelmű üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció 72 órán belül törlésre kerül. A Jelentkező adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből (kivéve, ha az adatok kezelésére a Szolgáltatót bármilyen előírás nem kötelezi lásd Adatvédelmi Szabályzat).
Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére az előzetes regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok módosítását a Szolgáltató felé eljuttatott, az [email protected] email címre küldött, a módosításra vonatkozó egyértelmű üzenettel lehet.
A Jelentkező email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Jelentkezőt terheli, aki az email címet regisztrálta.
A Szolgáltató a Jelentkező által feltöltött dokumentumok tartalmáért felelősséget nem vállal és azokat a Jelentkező beleegyezése nélkül nem módosíthatja.
A pályázati anyag tartalmának hitelességéért a Jelentkező kell felelősséget vállaljon, annak tudatában, hogy azok meghatározó fontossággal bírnak az álláshoz jutás sikerességében.
A Szolgáltató a Jelentkező személyes adatainak kezelését a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint és a hatályos törvényes rendelkezésének maradéktalan betartásával végzi. A Jelentkezőnek regisztráció során megadott személyes adatai a Szolgáltató nyilvántartásába kerülnek. A Jelentkező a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szolgáltató általi nyilvántartásához és kezeléséhez. (lásd: Adatkezelési Szabályzat 4.1 pontja)
A Jelentkező adataival történő harmadik fél általi visszaélésekért a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltatót a Jelentkező által hiányosan, tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért és következményért semminemű felelősség nem terheli.

Kapcsolatfelvétel és a regisztráció véglegesítése
A beérkezett információk alapján (Ingyenes Előzetes Regisztrációs űrlap) a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, hogy a regisztráció véglegesítéséhez szükséges információkat összegyűjtse. Ezután történik a regisztráció véglegesítése.

Szerződéskötés
A szerződéskötésre elektronikusan és papír alapon lehetséges.

Elektronikus szerződéskötés
A Szolgáltató a kapott személyes adatok alapján a szerződést elektronikus (PDF) formátumban készíti el, melyet Emailben továbbít a Jelentkező felé. A Jelentkező átolvasás és jóváhagyás után a szerződést elektronikus formában aláírja. (Az aláírás folyamata röviden: email üzenetben a Szolgáltató megküldi a linket, mely linken elolvasható és aláírható a szerződés. Okostelefon, laptop vagy számítógép segítségével a Jelentkező alá tudja írni a szerződést. Ezután a Szolgáltató és a Jelentkező kap emailben másolatot az elektronikusan aláírt dokumentumról és az elektronikus aláírási naplóról. Az elektronikus aláírásról bővebben itt lehet olvasni. xxx)

Papíralapú szerződéskötés
a, A Szolgáltató a kapott személyes adatok alapján a szerződést elektronikus (PDF) formátumban készíti el, amelyet Emailben továbbít a Jelentkező felé. A Jelentkező átolvasás és jóváhagyás után a szerződést 2 példányban kinyomtatja és aláírja. A Jelentkező mindkét aláírt példányt postai úton eljuttatja a Szolgáltatónak, amely 1 általa is aláírt példányt postai úton visszaküld.
b, A Szolgáltató a kapott személyes adatok alapján a szerződést elkészíti és annak 2 általa aláírt példányát postai úton eljuttatja a Jelentkezőnek. A Jelentkező átolvasás és jóváhagyás után annak mindkét példányát aláírja, majd 1 példányát postai úton eljuttatja a Szolgáltatónak.

A szerződés iktatása
A Szolgáltató a megkötött szerződéseket iktatja és a törvényi előírások által szabályozott ideig megtartja.

Számla kiállítása
A Szolgáltató a szerződés megkötése után a számviteli szabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki és azt elektronikus úton juttatja el a Jelentkező felé. Amennyiben a jelentkező ideiglenes nem fér hozzá az általa megadott emailhez, akkor kérheti a számla papír alapon, postai úton való elküldését.

Árak és fizetési módok
A pályázati anyag kiküldésének díja
Egyszeri pályáztatás 49 900 Ft (~125€)
Kétszeri pályáztatás 89 800 Ft (~225€) eredeti ár 99 980 Ft. 2 éven belül felhasználható.
KORLÁTLAN alkalmú pályáztatás 3 éven belül felhasználható 179 900 Ft (~450€)

Páros jelentkezés esetén:
Egyszeri pályáztatás: 89 800 Ft ~225€ (eredeti ár 99 800 Ft)
Kétszeri pályáztatás 149 600 Ft ~375€ (eredeti ár 199 600 Ft). 2 éven belül felhasználható.
KORLÁTLAN alkalmú pályáztatás 3 éven belül felhasználható 359 900 Ft (~900€)
/ küldési célország, melyet egy összegben köteles a Jelentkező a Szolgáltatónak megfizetni.

A Jelentkező által megküldött adatok és információk alapján önéletrajzának, motivációs levelének elkészítése, annak megírásában tanácsadás minden esetben egyedi árajánlatot ad meg a Szolgáltató.

A megrendelt Szolgáltatás teljesítése a számla kiegyenlítése, a Szolgáltató számlájára való jóváírás után történik meg.

A Szolgáltatás díját a Szolgáltató felé a Jelentkező banki átutalással vagy a Szolgáltató bankszámlájára való készpénzes befizetéssel tudja kiegyenlíteni.
Szolgáltató bankszámlája:
OTP Bank
Számlaszám: 11773377 01871735 00000000
IBAN szám: HU41 11773377 01871735 00000000
SWIFT (BIC) kód: OTPVHUHB.
A közlemény rovatba a fizetendő számla sorszámát a Jelentkezőnek fel kell tüntetnie.

A Szolgáltatás teljesítésének menete

Egyedi email cím létrehozása a Jelentkező számára

A Szolgáltatás alapja, hogy a Szolgáltató a Jelentkező számára egy egyedi email címet hoz létre (gastro-arbeitskraft.at végződéssel), valamint annak jelszavát és belépési adatait elküldi a Jelentkező számára, melyen keresztül a továbbiakban a lehetséges Munkaadók közvetlenül (a Szolgáltató tevékenységén kívül) felveszik a kapcsolatot a Jelentkezővel. Ezen egyedi email cím létrehozása a Szolgáltatás része.
Ez az email cím szolgál mind a Munkaadók felé való pályázati anyag kiküldésre, mind pedig arra, hogy a Munkaadók a Jelentkező felé ezen az email címen tudnak munkalehetőséggel kapcsolatban email üzenetet küldeni vagy ennek segítségével tudják a Jelentkezővel felvenni a kapcsolatot.

Az email cím használatának feltételei:

Az email cím létrehozása a Szolgáltatás díjának megfizetése után a pályáztatás időpontjától számított plusz, minusz 5 munkanapon belül történik meg.
A Jelentkező választhat az email cím használatban a normál hozzáférés és a kiterjesztett hozzáférés között.

Normál hozzáférés esetén: A Szolgáltató a létrehozott email címet a Szolgáltatás teljesítését követő 21 napig tartja fenn, ezután a Jelentkező hozzáférése korlátozásra kerül. A korlátozás megkezdése után 30 nappal a Szolgáltató a létrehozott email címet törli.

Kiterjesztett hozzáférés esetén: A Szolgáltató a létrehozott email címet a Szolgáltatás teljesítését követő 365 napig tartja fenn, ezután a Jelentkező hozzáférése korlátozásra kerül. A korlátozás megkezdése után 30 nappal a Szolgáltató a létrehozott email címet törli.

Abban az esetben, ha a Jelentkező az általa megrendelt normál hozzáférést meg kívánja hosszabbítani, az [email protected] email címre küldött egyértelmű email üzenettel teheti meg. A hozzáférés meghosszabbítására kizárólag a végső törlés előtt van lehetőség.

A Szerződés aláírásával a Jelentkező tudomásul veszi, hogy
A Szolgáltató által létrehozott email fiók adatait (mint például jelszó, Jelentkező Név, a létrehozás során megadott másodlagos email cím, telefonszám) nem változtathatja meg.
A Jelentkezői hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Jelentkező a felelős. Amennyiben a Jelentkező tudomást szerez arról, hogy a regisztráció folyamatban kapott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Az email fiókba érkező leveleket másik email címre nem továbbíthatja.
Az email fiókba érkező levelek tartalmáról másolatot nem készíthet.
Az email fiók kizárólag az álláskereséssel kapcsolatos beérkező munkaadói levelek fogadására és az arra való válaszadásra használható.
Az email címet kizárólag a szerződést kötő személy vagy személyek nevében használhatja, annak használata közben más munkavállaló személyre vagy személyekre nem utalhat, róluk említést nem tehet.
Az email fiókból nem jogosult levelet törölni.
Az email fiók és az email cím a Szolgáltató tulajdonát képezik, azokkal a Szolgáltató jogosult teljeskörűen rendelkezni, valamint a  Jelentkező teljes mértékű hozzáférési jogáról a Szolgáltató dönt és azt bármikor, akár indoklás és előzetes bejelentés nélkül változtathatja.
A Szolgáltató a tulajdonát képező email fiók tartalmát marketing és média célokra teljes körű joggal használhatja.
Az emailekben található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így felelősséget nem tud vállalni értük.
A Jelentkező köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatai védelmének érdekében. A Jelentkező felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A pályázati anyag elkészítése

A Szolgáltató a Jelentkező által benyújtott anyagok (önéletrajz, motivációs levél, referencia stb.) alapján elkészíti a Jelentkező munkaadók felé szánt pályázati anyagát. A pályázatianyagban a Jelentkezőnek lehetősége van módosításra kiküldés előtt.

Amennyiben a Jelentkező a sikeres pályázati anyag elkészítéséhez egy vagy több anyagot nem tud benyújtani – és az erre vonatkozó Szolgáltatást a Szolgáltatótól megrendeli – azok elkészítésében a Szolgáltató tanácsadás vagy komplett anyag készítés szolgáltatást nyújt.

A pályázati anyag elküldése a Munkaadók felé

A Szolgáltató a Jelentkező által kért és kölcsönösen elfogadott időpontban – vagy 7 munkanapon belül – megkezdi a pályázati anyag megküldését a Jelentkező által meghatározott országban, tartományban lévő Munkaadók felé. A pályázati anyag kiküldési ideje elérheti a 14 napot is.

A kiküldött pályázati anyagok száma függ a Jelentkező által meghatározott célország és tartományokban lévő Munkaadók számától.

A Munkaadók közvetlenül fogják keresni állás ajánlatukkal a Jelentkezőt a Szolgáltató által egyedileg létrehozott email fiókban vagy a Jelentkező által megadott telefonszámon. (Az email fiókkal kapcsolatos információkat lásd a 3.4.1 pontnál!)

A Szolgáltató a Szolgáltatás jellegéből fakadóan nem tud felelősséget vállalni azért, hogy esetenként a Jelentkező az általa meghatározott célországon vagy tartományon kívülről is kaphat állás ajánlatot, SMS üzenetet, email üzenetet vagy telefonhívást a pályázati anyag megküldését követően.

A Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Jelentkező által meghatározott országban, tartomány(ok)ban lévő Munkaadók felé legalább a lenti listában szereplő Munkaadók 80%-nak eljuttatja a pályázati anyagot.

Munkaadók száma országra és tartományokra bontva:

Ausztriában mintegy 30 001 Munkaadó, ezen belül
Tirol: ~13 751
Salzburg: ~2 400
Wien: ~650
Vorarlberg: ~1 250
Niederösterreich: ~2 250
Steiermark: ~4 600
Burgenland: ~370
Oberösterreich: ~3 000
Kärnten ~2 450

A Szolgáltatással kapcsolatos felelősségek

A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató felelősségei:

A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Jelentkező által meghatározott országban, tartományban lévő Munkaadók felé legalább a 3.4.3-as pontban lévő listában szereplő Munkaadók számának a 80%-hoz eljuttatja a Jelentkező pályázati anyagát.
Ausztria területén maximum 30 000 a Szolgáltató adatbázisában szereplő Munkaadó érhető el.
Amennyiben nincs igény teljes célország területére kiküldeni a pályázati anyagot, akkor a szerződésben foglaltak szerint meghatározott mennyiség az iránymutató.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása, pontatlanság miatt.

A Szolgáltatással kapcsolatban a Jelentkező felelősségei:
A Szolgáltatással kapcsolatosan az alábbiakért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni azok kizárólag a Jelentkező felelősségébe tartoznak.
A Jelentkező felel az adatok teljes körű és hibátlan kitöltéséért és a pályázati anyag hitelességért..
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A Jelentkező és a Munkaadó között létrejött munkaviszonyt, illetve a munkaszerződséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, mivel a Szolgáltatás keretében nem áll szerződéses jogviszonyban a Munkaadóval. Ezáltal munkaviszony létesítésére sem tud garanciát vállalni a Szolgáltató.
A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevétele során a Jelentkező tevékenysége és magatartása által, vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Jelentkező tartozik felelősséggel. A Jelentkező ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a Jelentkező regisztrációja időközben bármelyik fél által törlésre került vagy megszűnt.
A Jelentkező a kapott álláslehetőségeket sem pénzért, sem ingyenesen nem árulhatja.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás más személy részére nem átruházható.

A szerződéses jogviszony megszűnése

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés díjfizetési kötelezettség nélkül megszűnik:
ha a Jelentkező a jelentkezését a díjfizetést megelőzően visszavonja (a visszavonást követő 5 napon belül);
ha a Szolgáltató a díjfizetést megelőzően elutasítja a Jelentkező jelentkezését,
ha a Szolgáltató a Szolgáltatást az ÁSZF szerint teljesítette.

Elállási jog

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a már befizetett szolgáltatást saját felelősséggel való lemondás okán pénz visszafizetési igénnyel nem élhet. Szolgáltató a befizetést követően kiállított számla és a megküldött egyedi email cím belépési adatainak megküldésével a szolgáltatás nyújtását megkezdte.

Honlap Felhasználási feltételek
xxx
Honlap használata
Előzetes regisztráció
Üzenetküldés
Üzenetküldés messenger
Email kliens használata

Honlap használatával kapcsolatos szabályok és felelősségek

A Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban a Jelentkező és a Látogató megértette és elfogadja az alábbiakat:

A Jelentkező és a Látogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Jelentkező és a Látogató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Jelentkező és a Látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Honlap magyar nyelvű. A Honlap Szolgáltatója nem vállal felelősséget a magyar nyelv hiányos ismeretéből és/vagy a Honlap tartalmának helytelen értelmezéséből adódó vélt vagy valós károkért.

A Honlap Látogatóként való használathoz személyes adatok megadása nem szükséges.

A honlap tartalmát a Szolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A Szolgáltató kizárja a Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

A Honlap Szolgáltatója és a Tárhelyszolgáltató az adott technikai lehetőségeken belül mindent megtesznek annak érdekében, hogy a weboldal kívülről jövő támadás (hacker támadás, vírus- és egyéb kártevő támadás stb.) ellen védve legyen.
Mindemellett a Honlap Szolgáltatója nem vállal felelősséget a fent nevezett támadásokból eredő károkért.

A Honlap Szolgáltatója nem felel adatvesztés okozta károkért.

A Honlapon történő Szolgáltatás megrendelése feltételezi a Jelentkező részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

A Honlap használata során a Jelentkező tevékenysége és magatartása által, vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Jelentkező tartozik felelősséggel. A Jelentkező ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a Jelentkező regisztrációja időközben bármelyik fél által törlésre került vagy megszűnt.

Honlappal kapcsolatos szerzői jogok

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://osztrakmelo.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Jelentkezőnek vagy a Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Hírlevéllel kapcsolatos szabályok

Amennyiben a Honlap bármely oldalán található hírlevél feliratkozó modulnál külön a Jelentkező hozzájárult a hírlevelek küldéséhez, akkor a Szolgáltató a Jelentkező email címére hírleveleket is küldhet a saját és partnereinek termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan.

A hírlevelek a Szolgáltató és szerződéses partnereinek termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak. Amennyiben a Jelentkező a hírleveleket le kívánja mondani, úgy azt a hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva vagy az [email protected] email címre küldött üzenettel teheti meg.

Amennyiben a Jelentkező Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata, illetve a Szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Jelentkezővel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A hirdetésekkel kapcsolatos szabályok

A Honlapon és a hírlevélben a Honlap Szolgáltatója által beépített hirdetési felületek jelennek vagy jelenhetnek meg. A Honlapon megjelenő hirdetések két féle módon kerülnek be a honlap tartalmába:
Google Adsense hirdetés.
Saját hirdetési modul.

Google Adsense hirdetés
Ezeket a hirdetéseket és reklámokat a Google Adsense rendszere generálja. Az ezekere vonatkozó szabályok és felelősség vállalás itt olvasható el: https://support.google.com/adsense/

Saját hirdetési modul
A Honlap Szolgáltatója saját partnerei számára hirdetési lehetőséget nyújt a Honlapon. Ennek feltételei és rendszere a Honlap Szolgáltatója és a Hirdető partner közti szerződés része.

A hirdetési irányelvek
A Honlap Szolgáltatója önmagára nézve kötelező érvényű irányelveket írt elő, melyeket minden egyes hirdetési partnerrel szemben érvényesíti.
A hirdetési irányelvek része, hogy:
A Honlap Szolgáltatója megszabhatja a hirdetések jellegét.
A Honlap Szolgáltatója nem jelenít meg 18+ kategóriába tartozó tartalmakat.

A hirdetések tartalmával kapcsolatos felelősség
A Honlap Szolgáltatója nem vállal felelősséget a hirdetések valóságtartalmával kapcsolatban. Az ott megjelenő információk és azok jogszerűsége kizárólag a Hirdető jogi felelőssége alá tartoznak.

A hirdetések megjelenési helye
A hirdetések a Honlap bármelyik oldalán és a hírlevélben jelennek vagy jelenhetnek meg.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Jelentkezők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Jelentkezővel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más Domain név alá helyezze át.

Szolgáltatás megtagadása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatást bármely Jelentkezőtől.

Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről jogosult a Jelentkező hozzáférését korlátozni vagy törölni. Ebben az esetben Szolgáltató a Jelentkezőt a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

A Szolgáltató külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti vagy törölheti a Jelentkező jogosultságait.

Jogérvényesítés és panaszkezelés
8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Jelentkező a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein jelezheti (írásban, telefonon).
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +3650 132-0999
Ügyfélszolgálat: hétfő, szerda, péntek: 10-16 óra között

A Szolgáltató a beérkező panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a törvény által meghatározott időn belül megfelelő módon kezeli. A panaszbejelentésről minden esetben rögzített jelentés készül.

8. 2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban együttműködve és a korrekt üzletmenet szellemében próbálják orvosolni. Ennek sikertelensége esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez fordulnak.
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

Felek jogvitájuk esetére kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – Törvényszék
Cím: 9021 Győr, Szent István út 3.
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 112
Központi telefonszám: +36 96 508 700
E-mail cím: [email protected]

Amennyiben Szolgáltató és Jelentkező között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Jelentkező jogosult: Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
Győri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: Győr, Türr István u. 7, 9022
Telefonszám: (06 96) 795 951
E-mail [email protected]

Adatvédelmi kérdésekben a Jelentkező fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Kormányzati hivatal, Budapest
Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között.
Telefonszám:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838

9. Záró rendelkezés

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot a Jelentkezők értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Jelentkező a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vállalkozási szerződésre irányadó speciális, valamint a szerződésekre irányadó általános rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak.

Jelen Felhasználási Feltételek 2019. május 1-én lép hatályba.